Majs

A 2017.02.15-én megtartott testületi ülésen hozott fontosabb határozatok, döntések

A képviselő testület döntött a

  • EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázaton történő részvételről
  • EFOP-1.5.3-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázaton történő részvételről
  • 2017/2018. évi kulturális közfoglalkoztatási programon történő részvételi szándéknyilatkozatról
  • Véleményezte az MTKT Idősek Klubja Majs térítési díjairól

Milyen névnap van ma?

Eszter, Eliza