Majs

A 2017. augusztus 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott fontosabb határozatok:

A testület döntött:

  • Majs központjában fekvő közösségi ház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.
  • „Közösségi Ház külső felújítása Majson” projekt költségvetéséről
  • Mini bölcsőde szakmai anyagainak módosításáról
  • Ivóvíz- és szennyvízrendszer gördülő fejlesztési tervéről
  • Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásáról
  • Járda felújítására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról

Milyen névnap van ma?

Eszter, Eliza