Majs

Irány a Sereg!

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az
önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.
Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja,
hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a
felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó
honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi
szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy
kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy
lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.
Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

A jelentkezés menete

Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van
szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül,
az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a
kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további
tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A
regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló
bizonyítványokra lesz szükség.

Alkalmassági vizsgálat:

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai
vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi
lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és
vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat
költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a
vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a
tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati
beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai
elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:
 tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak
megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. évben: bruttó 31.215, Ft, mely 2
évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül
kiutalásra)
 Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege
(2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától
számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a
megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva
kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A
felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti
többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel,
rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési
rendezvényeken.
Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe, elérhetősége:
MH. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 7. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda-Pécs
Kisfaludy u. 5. Telefon: 06-72/513- 900

Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00

Kedd: 08:00-12:00
Szerda: Nincs!
Csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:30
Péntek: 08:00-12:00

– http://irányasereg.hu/


Milyen névnap van ma?

János, Pál