Majs

Minibölcsőde

Szeptember4.-vel az óvoda épületében megkezdte működését a mini bölcsődei csoport is, amelynek létszáma folyamatosan bővül. December végéig 7 gyermek fog a mini bölcsődébe járni. Csemetéink kíváncsian és örömmel fedezték fel, a számukra gyönyörűen berendezett csoportszobát és játékait, a részükre kialakított…

A 2017. augusztus 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hozott fontosabb határozatok:

A testület döntött: Majs központjában fekvő közösségi ház felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. „Közösségi Ház külső felújítása Majson” projekt költségvetéséről Mini bölcsőde szakmai anyagainak módosításáról Ivóvíz- és szennyvízrendszer gördülő fejlesztési tervéről Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásáról Járda felújítására elnyert…

Iskolakezdési és óvodakezdési támogatás

A képviselő testület döntése értelmében iskolakezdési támogatás adható az iskolai tanév megkezdésével járó költségek fedezésére annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az iskolakezdési támogatás mértéke:1-9. osztályos gyermek esetén 10 000 forint, középiskolás gyermek esetén 10. osztálytól 20 000…

A 2017. június 26-án megtartott képviselő testületi ülésen a testület döntött:

Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratának módosításáról Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde szakmai anyagainak jóváhagyásáról Szociális rendelet módosításáról Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-16 pályázat benyújtásáról Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések, TOP-2.1.3-16 pályázat benyújtásáról Szociális alapszolgáltatások infrastruktúra-fejlesztése, TOP-4.2.1-16 pályázat benyújtásáról DRV gördülő…

Milyen névnap van ma?

Csilla, Noémi