Majs

Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület

A szervezet tevékenysége:

Egyesületünk 1991-ben alakult. Elsõdleges célunk a hagyományõrzés-hagyományápolás volt.
Az egyesület mûködésében politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és
nem támogat. Kész befogadni minden olyan személyt, aki az alapszabállyal egyetért
a szervezet céljait magáénak érzi, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik.

Céljaink:

Majs községben élõ nemzeti kisebbség érdekeinek, törekvéseinek megfogalmazása,
képviselete, jogainak érvényesítése.
Az elektronika és a telekommunikáció elõnyeinek a falu lakóinak mindszélesebb
körének elérhetõvé tétele.
A faluból kitelepítettek közösségével a partnerkapcsolatok kiépítése, ápolása
és sokoldalú gazdagítása.
A német nemzetiségi falugyûjtemény gondozása, szakemberrel való átvizsgáltatása.
Új, a gyûjtemény számára méltó hely kialakítása.
Gondot fordít a település sajátos nemzetiségi arculatának, megõrzésére és ápolására.
Szorgalmazza a német nyelvhasználat feltételeinek megteremtését a közéletben.
Egyesületünk tagjainak száma folyamatosan nõ, a taglétszámunk 62 fõ. A falu, az egyesület
rendezvényein tagjaink önkéntes munkájára számíthatunk.

Az egyesület vezetõségi tagjai:

Pólya Krisztina- elnök
Fekete Józsefné
Hornyik Andrásné
Kemény Gyuláné (+)
Tarlósné Zsifkovics Lívia
Az egyesület feladatai közé tartozik a Tájház gondozása. A Pécsi Egyházmegyével
kötött megállapodás alapján tájházunkat a Plébánia Hivatal épületében helyezhetjük el.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától nyert 500. 000 forintos pályázati
támogatással a paplak felújítása megkezdõdött. Tájházunk októberben ismét látogatható
lesz. A kiállított tárgyak méltó környezetbe kerülnek.
2002-ben lehetõsége nyílt az Egyesületünknek pályázati pénz elnyerésével
létrehozni a Teleházat.

Egyesületünk programjai 2011-ben:

Február elején került megrendezésre 17. alkalommal a hagyományos Majsi Farsang,
melynek megrendezésében egyesületünk aktívan részt vett. Majs testvérvárosi kapcsolatait
egyesületünk segíti. 2010. április elején egyesületünk tagjai a nemzetközi
kapcsolatok erõsítése érdekében az echingi nemzetközi vásáron standot üzemeltettek.
Az augusztusi, VIII. Majsi Ínyencfesztivál megrendezésében, az echingi vendégek fogadásában
egyesületünk részt vállalt. Októberben a nõi kórus Pécsett, novemberben
Ajkán adott koncertet. Kulturális programjaink közé tartoztak a hagyományõrzõ
klubfoglalkozások, kézmûves délutánok az óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig.
Az idei évben egyesületünk hagyományos sváb ételek készítését elevenítette fel klubfoglalkozásán.

Falunkban tájház mûködik. A tájházat néhány éve a paplakba költöztettük, melyet e
célból részben felújítottunk. Tájházunkat bekapcsoltuk az országos tájház mozgalomban,
mûködési engedélyhez minden feltételt teljesítettünk. Az Egyesületet 5 fõs
vezetõségi testület irányítja, akik társadalmi munkában tevékenykedve vesznek
részt az egyesület munkájában. Munkánkat 1 fõ önkéntes segíti.

Egyesületünk Teleházat üzemeltet, amelyben 1 fõ teleház vezetõt alkalmaz. Teleházunk
mûködését 10 darab számítógép, egy fénymásoló, egy színes nyomtató és színes scanner
alapozza meg. A Teleházban zajlik az iskolások informatika oktatása, valamint az
érdeklõdõknek internet-hozzáférést, irodai szolgáltatásokat és pályázati segítséget
nyújtottunk valamint ingyenes számítógép használati oktatást tartottunk. Ehhez
kulturált környezetet, fejlett infrastrukturális háttért biztosítunk.

Egyesületünk IKSZT címbirtokos lett a 2009-es évben, a címbirtokossághoz kapcsolódó
pályázat keretében infrastruktúránk fejlesztésére kaphatunk lehetõséget. Az egyesületünk
jó kapcsolatot tart fent a település más szervezeteivel, valamint a Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft.-vel, az FVM VKSZI-vel. A szervezetekkel együttmûködve készítjük elõ,
mûködtetjük az IKSZT szolgáltatásunkat.

Egyesületünk a Norvég Civil Alap támogatásával egy nagyprojektbe kezdett a 2009-es évben
„Belvízbõl érték a patak mentén” címmel. Majs határában folyó patak medrének és a
patak környezetének rendbetétele mellett két alkalmazottat is foglakoztattunk a projekt
keretében. Szintén a Norvég Civil Alap támogatásával kosárfonó tanfolyamot szerveztünk,
amelyen alkalmazottainkon kívül, az egyesületünk tagjai is részt vehettek. A pályázat
2010 júniusáig tartott. A pályázatról készített szakmai és pénzügyi beszámolót a
támogató szervezet elfogadta.

Egyesületünk Leader pályázatot nyújtott be 2009. évben temetõnk felújítására.
2010-ben a temetõ felújítása befejezõdött. A projekt elbírálása jelenleg folyamatban van.

A megnyert pályázatokról, szolgáltatásokról községünk lapjában, a Majsi Hírekben,
valamint a www.majs.hu honlapon rendszeresen beszámolunk
Egyesületünk programjai 2006-ban:

Egyesületünk az idei évben is gondot fordít a kultúra, a hagyományok ápolására.
Januárban Budapesten részt vettünk a Kongresszusi Központban a
Nemzetiségek Napján rendezett ünnepségen.
Februárban tagjaink Pécsett megtekinthették a Munkácsy kiállítást.
Márciusban idõsebb asszonyok irányításával lehetõsége nyílt a tagoknak
a népviseletek gondozását elsajátítani.
Április elején 7 fõ Echingbe utazott, ahol megkoszorúzták a Majsról kitelepített
németek emlékmûvét. A kitelepítésrõl egy képkiállítás keretében
áprilisban-májusban Majson is megemlékeztünk.
A Frey János Általános Iskola tanulóinak júliusi albershauseni kirándulását
40. 000 forinttal támogattuk.
Szeptemberre elkészül a felújított tájház 500. 000 forint értékben.
Õsszel a Mozart- év alkalmából egy Mozart operát szeretnénk megtekinteni.
Tagjaink számára osztol nyelvtanfolyamot szervezünk. A nagy érdeklodés miatt
két csoportban tanulhatnának német nyelvet tagjaink. A költségek fedezésére
3,5 millió forint értékben pályázatot nyújtottunk be az OFA-hoz.
Egyesületünk programjai 2005-ben:

Az egyesület anyagi lehetoségeihez mérten- egy Majsról készült naptárral,
kékfestõanyagokkal és a majsi kultúra bemutatásával- támogatta az Önkormányzat utazását Echingbe.
2005 májusában a Puchheimi Magyar- Német Kulturális Egyesület látogatást tett
falunkban. A vendégszeretetrõl, mûsorról, vacsoráról egyesületünk gondoskodott.
Vendégeink pozitiv élményekkel távozhattak falunkból.
Egyesületünk 2005-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
pályázati lehetõségek kihasználásával a Majsi Füzetek sorozatban kiadta
„A majsi németek története és hagyományai” címû kiadványt.
2005. decemberében az egyesület által mûködtetett Majsi Nõi Kórus hangversenyt
adott, a bólyi és a mohácsi kórusok vendégszereplésével, melynek keretében a
meghívott kórustagok részére díszvacsorát adott.
Adószám: 18306174-1-02

Milyen névnap van ma?

Rafael