TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Majsi Polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából az Ön és családtagjai egészségének, biztonságának megóvása érdekében a következő intézkedések lépnek életbe:

1. Idősek Klubja Majs

Az intézmény március 16-ától, hétfőtől nem fogadja az időseket, de a házi segítségnyújtást továbbra is ellátjuk. Kérjük, mindazon idős lakóinkat, akik a bevásárlásban, ügyintézésben segítséget igényelnek, a 69/580-008-as telefonszámon jelezzék. A szociális étkezés éthordós étel kiszállítással továbbra is folyamatos.

A Kormány 46/2020. (III. 16.) számú rendelete alapján a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

Megkérjük idősebb lakóinkat, hogy amennyiben lehetséges önként maradjanak otthon, ne menjenek a faluba, kerüljék az érintkezést mindenkivel! Amennyiben ellátásra vonatkozó igényük van jelezzék a Polgármesteri Hivatal 69/ 380-101-es telefonszámán.

2. Polgármesteri Hivatal

A rendkívüli járványveszély miatt kihirdetett veszélyhelyzet okán a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén 2020. március 17-től határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a halaszthatatlan hivatali ügyintézést lehetőség szerint a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus kapcsolattartás útján vagy telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék.

Központi telefon: 69/380-101
E-mail cím: majs@majs.hu vagy aljegyzo@majs.hu

Az egyes ügykörökhöz tartozó elérhetőségeket megtalálják a www.majs.hu weboldal elérhetőségek menüpontja alatt.

Az azonnali ügyintézést igénylő ügykörök – haláleset anyakönyvezése, illetve soron kívül intézendő szociális ügyek tekintetében természetesen továbbra is állunk az ügyfelek rendelkezésére. Kérem, hogy ezen esetekben is szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni a személyes ügyintézést megelőzően.

Az igazolhatóan az ügyfélfogadás szüneteltetéséből eredő mulasztásokért az Önkormányzati Adóhatóság nem szab ki bírságot.

A hivatalban a pénztári kifizetés is szünetel, így a megállapított juttatások és egyéb kifizetések teljesítése ebben az időszakban banki átutalással, illetve postai úton történik.

3. Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény külső látogatók előtt határozatlan ideig zárva tart.

4. Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szolgálat 2020. március 16. napjától határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadást szünetelteti.

Kérjük, az ügyintézést lehetőleg a személyes megjelenés elkerülésével, elektronikus kapcsolattartás útján és telefonos ügyintézés igénybevételével intézzék.

Hajnal Ramóna családsegítő elérhetőségei:

Telefon: 20/550-7722
E-mail cím: csaladsegito@csaladsegitomohacs.hu

Kérjük, a halaszthatatlan személyes ügyintézés előtt szíveskedjenek telefonon időpontot egyeztetni.

5. Települési ügysegéd

2020. március 17. napjától ellenkező utasításig az ügysegéd ügyfélfogadása településünkön elmarad.

6. Mohácsi Kórház

A Mohácsi Kórházban az alábbi intézkedések vannak érvényben:

  • Országos Tisztifőorvos Asszony által elrendelt látogatási tilalom a fekvőbeteg osztályokon
  • Valamennyi járóbeteg szakellátás 2020.03.16-től szünetel! Az ellátás a betegutak kijelölésével, a Sürgősségi Osztályon keresztül történik!
  • Kérjük, csak indokolt esetben keressék fel a kórházi sürgősségi ellátást, elsődlegesen tüneteikről háziorvosukkal konzultáljanak, a kiadott tájékoztató anyagokat is figyelembe véve!
  • Kérjük a szünetelő szakrendelések helyettesítésére, halasztható vizsgálatok igénybevételével ne terheljék az akut betegellátás rendszerét.
  • A kórházba való belépés csak és kizárólag az Ady Endre utcai gyalogos főbejárat felől lehetséges, ahol egy elsődleges pre-triage pont került kialakításra, ahol egy rövid kikérdezést és lázmérést követően kerül kijelölésre a további ellátásuk helyszíne, melyről ott helyben tájékoztatják Önöket. A megközelítést felfestett színes sávok is segítik!
  • Gyermek sürgősségi ellátás változatlan helyen üzemel, egy gyermekkel egy kísérő léphet be a kórház területére, az udvaron át megközelítve a Gyermekosztály épületét!

Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket, hogy:

A közgyógyellátási igazolványok és a szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet időtartama alatt és azt követően 90 napig érvényben maradnak.

A stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen való rendelése telefonon történő távkonzultáció alapján történik.

A kórház területére csak a mentő és a kórházi dolgozók hajthatnak be személygépkocsival, a behajtási engedélyek előre nem látható ideig érvényüket vesztik!

A koronavírus terjedésével szemben, legeredményesebben a megelőzés eszközeivel vehetjük fel a harcot. Csak együtt, közösen küzdhetjük le minél hamarabb a mostani nehézséget! Megértő együttműködésüket köszönjük!

A képviselő testület nevében:                                                                                                                

Pólya Krisztina
– polgármester

Tájékoztató oldal a koronavírusról