1/2020. (III. 15.) sz. NORMATÍV UTASÍTÁSA rendkívüli szünet elrendeléséről a Majsi Óvoda és Mini Bölcsöde intézmény vonatkozásában

A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. tövény 67. § (1) bekezdésének c) pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom:

  • A Majsi Óvoda és Mini Bölcsöde köznevelési intézményben (7783 Majs, Ady Endre utca 83., OM azonosító: 201912) 2020. március 16-tól rendkívüli szünetet rendelek el.
  • A rendkívüli szünet következtében szükséges további intézkedések megtételéről Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön határozatokban dönt.

Majs, 2020. március 15.

Pólya Krisztina
– polgármester

Tájékoztató oldal a koronavírusról