TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Majsi Polgárok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel Majs Község képviselő testületének tagjai, a Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője vasárnap délután megbeszélést tartottak. Mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a koronavírus terjedése kapcsán kialakult veszélyhelyzetben minden döntés meghozatalára időben kerüljön sor, a kapcsolódó intézkedések végrehajtása zökkenőmentesen megtörténjen.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy jelen intézkedések Majs községben a képviselő testület által meghozott intézkedések. Amennyiben az érintett kérdéskörben központi eljárásrend kerül kialakításra, úgy a jelenleg rögzítettek módosulhatnak. Az aktuális információkról továbbra is folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Majsi Óvoda és Bölcsőde:

Az intézményben az alábbi működési rendet határozzuk meg:

  • Az intézményben 2020. március 16-tól rendkívüli szünet lesz. Az intézmény hétfőn zárva tart, nevelési értekezlet lesz.
  • 2020. március 17-től visszavonásig az intézmény ügyeleti rendet tart. Kizárólag azon majsi gyermekek nappali ellátását oldjuk meg az óvodában, akiknek nincs iskolás testvérük és mindkét szülőjük dolgozik. Az érintett családokkal az óvoda vezetője 2020. március 16-án felveszi a kapcsolatot.
  • Az óvodában kizárólag a gyermekek és az óvoda dolgozói tartózkodhatnak.
  • A szülő érkezéskor az óvoda ajtajában adja át gyermekét az óvoda dolgozójának. Távozáskor szintén az óvoda dolgozói adják ki a gyermeket a szülőnek. A szülők türelmét kérjük, amíg a dolgozók a gyermeket felöltöztetik.

Gyermekétkeztetés:

A veszélyhelyzet idején az önkormányzat kizárólag a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult iskolás és óvodás gyermekek ellátásáról gondoskodik!

  • Kérjük a gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülőket, hogy 2 darab névvel ellátott éthordót 2020. március 16-án, hétfőn reggel kilenc óráig óvodás korú gyermek esetében az óvodában, iskoláskorú gyermek esetében a Polgármesteri Hivatalban adjanak le. Mindkét helyszínen az éthordók kizárólag az épületek ajtajában adhatók át.
  • Az étel kihordását az önkormányzat végzi naponta 11: 30 és 13 óra között. Kérjük az érintett családok együttműködését és türelmét!

A képviselő testület nevében:

Pólya Krisztina
– polgármester

Tájékoztató oldal a koronavírusról