Majson több civil szervezet működik, köztük az 1994. január 14-én, 21 fővel alakult Majsi Kulturális Egyesület. Jelenleg 45 tagja és 197 önkéntes segíti az egyesület munkáját.

A Majsi Kulturális Egyesület céljai:

Az egyesület az alapszabályban leírtaknak megfelelően megteremti azokat a kulturális és szabadidős működési formákat, amelyek minden generáció és népcsoport számára elérhető. Lehetőséget teremt a társas élethez, a településen élő különböző nemzetiségűek jó kapcsolatának fenntartásához, a zavartalan együttélés feltételeinek megteremtéséhez.

A község kulturális és népi hagyományainak megőrzése érdekében amatőr színjátszó csoportot, női énekkart, működtet.

Majson az amatőr színjátszásnak több évtizedes hagyománya van. Már a hatvanas évek elején az akkori általános iskola fiatal, lelkes magyar tanára alakított csoportot a faluban az iskolás gyermekekből és régebbi tanítványokból, akik meséket és színdarabokat adtak elő. Sajnos ez a hagyomány egy időre megszakadt. A kilencvenes évek közepén – egy iskolai névadó ünnepség kapcsán – ugyanez, a már nyugdíjas magyartanár újra összehívta egyetlen szereplésre a régi tanítványait, akik a nagy sikeren felbuzdulva döntöttek úgy, hogy évenként egy alkalommal, farsang idején néhány kabarétréfát, jelenetet megtanulnak, színpadra állítanak, a község lakói szórakoztatására. Ezt a rendezvényt mi Majsi Farsangnak hívjuk.

Így alakult ki a mai színjátszó csoport kb. 15 – 18 fővel, természetesen a tagjai szinte évről-évre változnak, de vannak köztük akik, szinte minden évben vállalnak szerepet a gyermek korosztálytól nyugdíjasokig, többnyire helyi lakosok, de más településről is van „vendég művészünk”.

A Majsi Farsangot évente, általában a Mohácsi Busójárás előtti szombaton rendezzük meg. Két részből tevődik össze, a komolyabb része: kiállítás szerevezése és rendezése meghívott alkotók munkáiból festmény, fotó, kisplasztika, tűzzománc, de volt már vadászati trófea és szalmafonás kiállításunk is. Kiállítóink Baranya,Tolna és Bács-Kiskun megyei alkotók, akik valamilyen szálon kötődnek Majshoz.

A vidéki kistelepülések lakói ritkán juthatnak el képzőművészeti kiállításokra, ezért azokat kell a falvakba elhozni. Ilyen céllal rendezünk farsang táján változatos műfajokban tárlatokat, amelyek egy hónapig nyitottak a közönség számára.

Az esti vidám farsangi műsoron az egyesület amatőr színjátszói iskolások és felnőttek, Harmónia Énekegyüttes, nemzetiségi, ifjúsági és felnőtt alkalmi tánccsoport és ifjúsági fúvószenekar műsorát élvezheti a közönség.

Az esti vidám rendezvény nagyon népszerű a helyi és környékbeli települések lakói számára, a nézők kb.2 óra időtartamban szórakozhatnak. Ebben nagy segítségünkre van a helyi önkormányzat, amely megfelelő helyet biztosít a rendezvényeink számára.

A több mint két évtizede hagyományosan megrendezett farsangi műsorokon játszottunk már klasszikus és modern, valamint amatőr kabarészerzők írásaiból, jeleneteiből. Színpadra vittünk olyan rádiókabaré darabokat, amelyek szövegeit mi írtuk le hangfelvételekről és dramatizáltuk.

Az elmúlt 26 év folyamán nem maradt el Majsi Farsang. Ez köszönhető az évről évre mindig nagyobb közönségsikernek.

Ebben a pezsgő sokszínűségben kiemelkedő szerep jut az 1992-ben alakult Harmónia Énekegyüttesnek (női kórus). Tagjai zömmel pedagógusok, /óvónők, tanítónők, / de találunk köztük szakácsot, banki tisztviselőt, gyógyszerészt és nyugdíjast is. A kezdetben elsősorban a helyi német nemzetiségi hagyományok ápolása céljából alakult együttes az évtizedek folyamán – kibővítve repertoárját,- szívesen válogatott a klasszikus kórusirodalom női kari művei közül. Egyházi és világi kórusműveket egyaránt énekelnek. Ennek megfelelően gyakran közreműködnek egyházi szertartásokon. /Elsősorban pécsi, mohácsi és környékbeli falvak templomaiban./

Eredményeik, munkáik röviden:

 • 1998. Tatabánya: Magyarországi Német Nemzetiség Kórusok és Népdalkörök I. Orsz. Fesztiválja – fődíj: aranykoszorúval ékesített vándorserleg.
 • 1999. Budapest Kongresszusi Központ: Meghívás a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok gálaműsorára.
 • 2001. Bóly: német nemzetiségi kórusok és népdalkörök minősítő versenyén elért dicséretes arany minősítés.
 • 2001. Veszprém: részvétel Magyarországi Német Nemzetiség Kórusok és Népdalkörök II. Orsz. Fesztiválján.
 • 2004. Véménd: német nemzetiségi kórusok és népdalkörök minősítő versenyén elért arany minősítés.
 • Szerzői estek (2002., 2012.) – Karai József zeneszerző tiszteletére – szervezése és lebonyolítása vendégkórusokkal, mint pl. a Mohácsi Bartók Béla Vegyeskar, Bólyi Vegyeskar, szigetvári Tinódi Vegyeskar, budapesti Erkel Ferenc Vegyeskar.
 • Rendszeres részvétel a Pécsi Advent programsorozatán (2004, 2005. 2015. években)
 • 2011. évben részvétel a XXIII. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen.
 • 2012. Jótékonysági hangverseny a Mohácsi Kórház javára 
 • 2012. A 20 éves fennállását ünneplő énekegyüttes jubileumi koncertje.
 • 2013. Mária Rádió által szervezett I. Országos Egyházi Kórusversenyen Arany minősítés, II. helyezés, valamint különdíj a tiszta, homogén hangzásért (Budapest).
 • 2013. Szigetváron a KÓTA kórusminősítő versenyén Gála kórus minősítés.
 • 2015. jún.26-27. IV.KESZTHELYI DALÜNNEP, ezüst oklevél, és második GÁLA KÓRUS minősítés.
 • Saját CD felvétel készítése és kiadása
 • 2015. Kodály Zoltán VII. Országos Kórusverseny, II. helyezés és Ezüst oklevél – Énekegyüttesek kategóriában.
 • 2016. A Magyarországi Német Nemzetiség Kórusok és Dalkörök Minősítő Versenye Somberek – Arany minősítés, ugyan ebben az évben részvétel az országos fesztiválon, Vecsésen.
 • 2016. a Mária Rádió II. Egyházi Kórusversenye Bp. – bronz minősítés
 • 2017. 25. éves jubileumi hangverseny Majs, (kórustörténeti kiadvány)
 • 2017. V. Keszthelyi Dalünnep – bronz oklevél

Vendégszereplések

Több alkalommal hívták az egyesület művészeti csoportjait vendégszereplésre.

A környező települések rendezvényein pl. ínyencfesztiválok, falunapok, majálisok, megemlékezések, idősek napi, adventi, karácsonyi rendezvényeken szinte minden évben szerepeltünk, Udvar Bóly, Sárok, Bár, Mohács, Pécs, Keszü, Patapoklosi, Gyód és a horvátországi Várdarócon.

Gyermekszínjátszóink 2013-ban részt vettek a XXII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó találkozó megyei és regionális fordulóin, ahol arany érmet szereztek valamint a „Legjobb rábeszélőnek” járó különdíjjal jutalmazták a csoportunkat.

Pajtaszínház 2015-2016

Egyesületünk 2015 őszén – a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére – került a Pajtaszínház országos mintaprojekt-be, amely a vidéki amatőr színjátszás újjáélesztésére és amatőr színjátszó csoportok létrehozására volt hivatott.
A projekt rendezvényeinek zárásaként március 20-án a pécsi Harmadik Színházban került megrendezésre a megyei szemle, amelyre szintén nagy izgalommal készültünk, sajnos az utolsó pillanatban a főszereplőnk kórházba kerülése miatt csak részben tudtuk előadni a műsorunkat, amely így is szép sikert aratott.
Itt kell megemlítenem a profi színházak technikai dolgozóinak – az amatőrségünkhöz való – pozitív, segítőkész hozzáállását (hostesek, színpadi munkások, hang-és fénytechnikát kezelő személyzet).

http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Pajtaszinhazi-Szemle-a-Nemzetiben
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1085252354858633&id=160019144048630

Az Egyesület közművelődési tevékenysége:

A Majsi Kulturális Egyesület évenként 25-30 résztvevővel honismereti kézműves tábort szervez a nyári szünidejüket töltő diákok számára a Művelődési Házban.

A nyári kézműves tábor jó lehetőséget nyújt olyan gyermekek számára, akik sajnos még strandra, vagy nyaralni sem jutnak el, Számukra is adott lehetőség szabadidejük hasznos eltöltésére, természetesen térítésmentesen. Részük lehet történelmi korszakokat feldolgozó kulturális tevékenységben (pl. adott korszak ruhaviselete, táncai, ételei, képzőművészete stb.).

Két alkalommal egy-egy hetes festő alkotó tábort rendeztünk, záró kiállítással, ahol csodás alkotások születtek.

A falu szélén felújított kereszten emléktáblát helyeztünk el és avattunk a Mohácsi csata évfordulójára.
A Majsi Római Katolikus Templom 250. évfordulójára a templom bejáratánál emléktáblát, valamint Bauhoffer József által készült Borromeoi Szent Károly a templom védőszentjéről készült portrét helyeztünk el.

A majsi Dolina településrészen katolikus szentmise keretén belül avattuk a felújított Szent Donátus haranglábat és a település zászlajának megszentelését ünnepeltük.

Majsi füzetek sorozatban 7 kiadvány jelent meg egyesületünk támogatásával nyomtatásban:

 • A majsi katolikus templom története szerzője: Bauhoffer József
 • A szerb ortodox templom története szerzője: Mohácsi Bugarszky Norbert
 • A majsi labdarúgás története szerzője: Mausz Antal
 • A Majsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jubileumi Évkönyve (1879-2004)
  szerzője: Újvári Gábor
 • A majsi németség története és népszokásai szerzők: Bauhoffer József, Fekete Józsefné, Heindl Zoltánné, Lajosné Pólya Krisztina
 • „A fecskékkel jöttünk…”, Majs községbe 1947-48-ban áttelepített felvidékiek emlékére szerzője: Kemény Gyuláné
 • Huszonöt év harmóniában… A majsi Harmónia Énekegyüttes története

A Majsi kulturális Egyesület tagjainak több alkalommal is színházlátogatást szervezett.

Egyesületünk szoros kapcsolatot ápol a településen működő intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel. Közös programokat szervezünk, a megrendezésre kerülő programokat kulturális műsorainkkal színesítjük, a szervezésben és lebonyolításban segítünk.

Összegzés

Egyesületünk működtetésében, programjaink szervezésében a vezetőség munkája tükröződik, akik társadalmi munkában tevékenykedve vesznek ebben részt.
Az egyesület tevékenységi köre kihat a település, és már a szomszédos települések minden korosztályára és társadalmi rétegeinek, etnikai kisebbségeinek érdeklődésére. A sokszínű, különböző hagyományokon alapuló kultúrák fenntartása, és a békés együttélés érdekében szerveztük programjainkat. Egyesületünknek fontos az emberi kapcsolatok fenntartása, egyenlő jogokat és lehetőségeket mindenki számára teret biztosítva a helyi közösségformálásnak, ahol baráti kapcsolatok születnek és maradnak fenn a közös próbák, „megpróbáltatások”, utazások, előadások, együtt töltött, időnként nagyon fárasztó munka révén.

Az egyesületünk célja:

 • Majs községben élő lakosság érdekében szervezettebbé tegye az itt élők életét
 • lehetőséget teremtsen a társas élethez
 • a településünk kulturális értékeinek, hagyományainak felkutatása, feldolgozása, ápolása
 • a közösségi élmény és összetartozás erősítése, a település megtartó erejének növelése
 • a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése
 • a faluban élő különböző nemzetiségű lakosság jó kapcsolatának fenntartása.

Rendezvényeink időszakonként a Bólyi Városi Televízióban és a Mohácsi Városi Televízióban láthatóak, az itt készült fotók HONLAPUNKON megtekinthetőek.