A Majsi Magyar- Német Kulturális Egyesület 1991-ben alakult. Az egyesületi tagok száma jelenleg 62 fő.

Egyesületünk céljai:

Majs a II. világháborúig sváb település volt. A kitelepítések után is jelentős számban éltek és élnek községünkben német nemzetiségű lakosok. Az egyesület elsődleges célja a hagyományőrzés, a német nemzetiségi nyelv ápolása, a település sajátos több nemzetiségi arculati jegyeinek megőrzése. Az egyesület segíti a testvértelepülési kapcsolat működtetését Echinggel, különös tekintettel az ott élő egykori majsi lakosok közösségére.

Az egyesület vezetőségi tagjai:

  • Fekete Józsefné – elnök
  • Tarlósné Zsifkovics Lívia – titkár
  • Szabó Zoltánné – pénztáros

Céljaink megvalósulásához a következő feladatokat végezzük el:

Működtetjük a Majsi Tájházat

A Majsi Magyar- Német Kulturális Egyesület tagjai számára fontos érték a település múltja, az itt élő emberek szokásainak, mesterségeinek, munkaeszközeinek, hagyományainak megismertetése, a megteremtett értékek továbbadása, átörökítése. Ehhez létrehoztunk egy ma is működő Tájházat.

A kilencvenes évek elején – a majsi családoktól aprólékos munkával összegyűjtött tárgyi emlékekből – alakítottuk ki a Német Tájház anyagát. Egyesületünk nyitott a településen élő magyar- és más nemzetiségek kultúrája, hagyományai iránt. Ennek jegyében hoztuk létre a felvidékről áttelepített magyarok és a szerb nemzetiségiek emlékszobáját a Tájházban.

A kapott emléktárgyakat katalogizáltuk, és a működtetésnél gondot fordítunk a szakszerű, minőségi munkára. A gyűjtemény folyamatos állagmegóvását muzeológus szakember segítségével biztosítjuk. Munkánk elismeréseként a Tájház – immár Majsi Tájház néven- 2012-től „Muzeális intézmény”. A tájház a Polgármesteri Hivatalban történő bejelentkezés után tekinthető meg.

Szervezzük a Majsi Kulturális Napokat

Egyesületünk évente, október hónapban  megrendezi a Majsi Kulturális Napokat. A több napos rendezvénnyel az érdeklődök számára bemutatjuk a kultúránk gazdagságát. Így a különböző napokon szerephez jut a költészet, a szépirodalom, a képzőművészet, a zene- és táncművészet, a régészet. Az októberi ősz sokszínűsége nemcsak a természetben, hanem a Majsi Kulturális Napok programjaiban is visszaköszön. A témákban gazdag programsorozaton mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Rendezvényünk igényes kikapcsolódást és feltöltődést biztosíthat az érdeklődők számára.

Támogatjuk a Harmónia Énekegyüttest

A helyi német nemzetiségi hagyományok ápolását szem előtt tartva, 1992-ben megalakult a Harmónia Énekegyüttes. Tagjai zömmel pedagógusok, /óvónők, tanítónők/, de találunk köztük szakácsot, banki tisztviselőt, gyógyszerészt és nyugdíjast is. Előadásaikban a környék német népdalai mellett a klasszikus kórusirodalom női kari művei is rendszeresen felcsendülnek. Az énekegyüttes egyházi és a világi kórusműveket egyaránt énekel. A kórus fejlődését nagyban meghatározta az irányító karnagyok munkája. Az énekkar karnagyai: Szabó Zoltánné, Krausz György, Imre Lajosné, Kaiserné Kuti Eszter.  Rendszeresen szerepel a megye, és a környező települések jelentősebb kulturális programjain, rendezvényein. A Harmónia Énekegyüttes – többek között – elnyerte a Magyarországi Német Nemzetiség Kórusok és Népdalkörök aranykoszorúval ékesített vándorserlegét. Több kórusminősítésen arany, ezüst illetve bronzminősítést szerzett.

A kórus saját CD-vel rendelkezik, amely az Általános Iskolában Hauné Gergely Mártánál megvásárolható.

Egyéb rendezvényeink

Egyesületünk évente szervez kirándulást tagjai és az érdeklődők számára. Az elmúlt években kirándultunk a Baranya-háromszögbe, Horvátországba, Pécsre a Zsolnay Kulturális Negyedbe. Rendszeresek a színházlátogatásaink, pl. Pécsett, Kaposváron, Budapesten, Keszthelyen.

A „Téli esték” rendezvénysorozat keretein belül az érdeklődők ismerkedhettek a népi ételek főzésével, nemzetiségi ruhadarabok készítésével, ápolásával. Minden évben nagy sikert aratott, amikor időseink meséltek a múltról, gyermekkorukról, a kitelepítésről, és az azt követő nehéz időkről.

Az Egyesület működési költségei fedezetét pályázatokból, a befolyt tagdíjakból, magánszemélyek adományaiból és egyéb támogatásokból biztosítjuk.

A személyi jövedelemadója 1%-a felajánlásával Ön is támogathatja működésünket:

Adószámunk: 18306174-1-02
Számlaszámunk: 50100064-12000038