Az Összefogás Majsért Egyesület 2017. december 22-én alakult, a cégbírósági bejegyzésére 2018. július 03-án került sor. Civil szervezetünk az elmúlt időszak alatt kiemelt szerepet kapott Majs község életében. Egyesületünk   törekszik, hogy más szervezetek különböző rendezvényein társszervezőként, támogatóként részt vegyen, ezeken minél nagyobb számban képviseltetni tudjuk magunkat, és toborozni az érdeklődőket. Az egyre nagyobb ismertségnek köszönhetően, támogatóink száma folyamatosan nő, ami igen kedvezően hat a közösség életére. Ezt főként az egyesületben dolgozók nyitott, haladó gondolkodása, valamint a lakosság nézőpontjából kiemelt célok   és aktív törekvések teszik lehetővé. Sikereinkben, és a pozitív megítélésben  nagy szerepet kap, hogy rendszeresen megbeszéléseket tartunk, igyekszünk partnereinkkel korrekt kapcsolatot tartani és az aktuális célcsoportjaink számára kielégítő programot szervezni. Ezen tulajdonságok mentén tudjuk szervezetünk számára  megfelelő támogatásokkal , és az összefogás erejével munkánkat, céljainkat elérni.

Az „Összefogás Majsért Egyesület” legfontosabb céljai:

Majs község saját és nemzeti hagyományainak, értékeinek megőrzése, a községünk további szépítése, kulturális programjainak közösségteremtő képességének fejlesztése, a különböző korcsoportok közösségeinek erősítése. Kiemelt célunk a fiatalság és a családosok felkarolása kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása. További célunk, hogy Majson olyan egyesület működjön, amely kapocs a lakosság az önkormányzat és a többi civil szervezet között.

Az „Összefogás Majsért Egyesület” tevékenységei:

Egészségmegőrzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, környezetvédelem, gyermek-és ifjúságvédelem, sport, közrend és közlekedésbiztonság ismerete, védelme. Egyesületünk tevékenységi területei átölelik a településünkön élő lakosok mindennapi életét. Szeretnénk, ha programjainkat egyre többen látogatnák és csatlakoznának egyesületünkhöz, hogy minél szélesebb körben tudjon érvényesülni a közösségi érdek, ezért szervezetünknek szüksége van a lakosság támogatására, hozzászólására, észrevételére.

Segítse Ön is egyesületünk munkáját, és tegyünk együtt Majs jövőjéért!