Az MTKT Idősek Klubja Majs intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített szociális alapszolgáltatási formák közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást működtet.

Intézményünk fenntartója: A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás. Ellátási körzetünk Majs, Udvar és Kölked község közigazgatási területére terjed ki.

Szociális ellátásaink közül étkeztetést és nappali ellátást Majs községben, házi segítségnyújtást Majs, Kölked és Udvar községben biztosítunk.

Az intézménynek helyt adó épület Majs község központjában a Kossuth Lajos utca 304. szám alatt található. Épületünk tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. Az intézmény udvarán parkolási lehetőség biztosított.

Az udvar fákkal, bokrokkal tarkított, mely gyakran madár csicsergéstől hangos. Az udvaron belül egy szalonnázó hely is kiépítésre került, ahol gyakorta szalonna sütések történnek.

Az intézmény minden helyisége akadálymentesített. A belső környezet kiépítése során kellemes, nyugodt légkör kialakítására törekedtünk. Az épületben előtér, izlésesen kialakított ebédlő, pihenőszoba, foglalkoztató szoba, valamint szociális helyiség áll az ellátottak rendelkezésére.

A szociális szolgáltatásokat végző szakemberek száma és szakképzettsége a jogszabályi előírásoknak  megfelelő. A szakember gárda magas szintű empátival és toleranciával teljes körű ellátást biztosít.

Ellátási formák rövid bemutatása:

1. Étkeztetés: Intézményünk a napi egyszeri meleg étel előállításáról  gondoskodik. Az étel elvihető az Általános Iskola Napközi konyhájáról, valamint az Idősek Klubjából, illetve a mozgásukban akadályozott ellátottaink részére az ételt otthonukba szállítjuk.

2. Házi segítségnyújtás: Az ellátást igénybevevő otthonában, gondozási szükségletének megfelelő teljes körű ellátást nyújtunk.

Szociális segítés keretében pld. takarítást, mosást, vasalást, ruhajavítást, mosogatást, bevásárlást, kisérést, téli hónapokban tüzelő behordást végzünk. Személyi gondozás keretében pld. ügyintézést, információnyújtást, tanácsadást, mosdatást, öltöztetést, ágyazást, ágynemű cserét, haj, köröm,- és bőrápolást, etetést, folyadékpótlást, gyógyszer szedésének figyelemmel kisérését, kisebb felületi sebek kezelését, vérnyomás és vércukor mérését, gyógyászati segédeszköz beszerzésében való segítségnyújtást, gyógyászati segédeszköz használatának megtanítását, a háziorvos által elrendelt terápia követését biztosítjuk.

3. Nappali ellátás: Intézményünk nappali ellátás keretében lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok kialakítására, szabadidős programokon való részvételre, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A szolgáltatási elemeken belül életvitelre vonatkozó tanácsadást, diétás tanácsadást nyújtunk. Szabadidős, kulturális programokat szervezünk. A vallási és egyéb ünnepekre igyekszünk rendszeresen megemlékezni.

Évente több alkalommal kirándulásokat, gyógyfürdőbe látogatást, színházlátogatást szervezünk. Heti rendszerességgel csoportos torna foglalkozást, vérnyomás és testsúly mérést tartunk. Az ellátottak  napi folyadék bevitelére kiemelt figyelmet fordítunk. Segítséget nyújtunk bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében pld. postai csekk befizetése. Kérésre a személyi higiénia megtartásában is közreműködünk, pld. fürdetésben, hajmosásban, hajszárításban, protézis tisztításában, felületi sebek ellátásában, köröm és bőrápolásban nyújtunk segítséget.

Intézményünk mind emellett aktívan vesz részt a település közösségi életében pld. Szépkorúak napját, Nőnapot szervezünk. Falunapon,  Karácsonyi ünnepségen szinte minden alkalommal egy-egy produkcióval lépünk fel.

Elérhetőségeink:

MTKT Idősek Klubja Majs 7783. Majs, Kossuth L. u. 304.
Telefonszám: +36 69 580 006
E-mail cím: id.klub.majs@gmail.com

Skrut Györgyné
intézményvezető