„Nincs olyan, hogy jó búcsú.
Csak búcsú van.
Fájdalom és remény.
Az elengedésnek nem az a lényege, hogy még utoljára átadjunk valamit,
hanem az, hogy megőrizzünk valamit az eljövendő időkre.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lucius Mátyás (1928-2021) a majsi Frey János Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára, az iskola nyugalmazott igazgatója 2021. október 31-én megtért Teremtőjéhez.

1949-től tanított iskolánkban, annak az akkor fiatal generációnak tagjaként, amelynek tagjai az ötvenes évektől cselekvő kialakítói és meghatározói voltak az iskola arculatának, és magasra emelték iskolánk hírnevét. 1968-tól igazgatója lett az iskolának, melyet 1991-ig irányított. Minden cselekedetének, döntésének célja az oktatás színvonalának emelése, az oktató és nevelő munka tökéletesítése volt.

Majs Község Önkormányzata őszinte részvétet nyilvánít és vigasztalódást kíván gyermekeinek, valamint hozzátartozóinak.

Földi maradványait 2021. november 10-én 13 órakor a mohácsi temetőben római katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

A család kérésére a temetésen a részvétnyilvánítások mellőzését kérjük!