Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete települési támogatásokról szóló 13/2020. (XII. 14.) számú rendeletének 20/D. §-a alapján Majs településen 0-14 éves korú gyermeket nevelő családok részére az önkormányzat évente egy alkalommal, karácsonykor időszaki támogatás nyújt annak, akinek

a) 0-14 éves korú gyermeke majsi lakcímmel rendelkezik, és a majsi lakcímmel rendelkező kérelmező a gyermek törvényes képviselője,

b) a családjában az egy főre számított havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének

750 %-át (mely jelenleg 213.750,-Ft) nem haladja meg. Egyedül álló szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 800 %-át (mely jelenleg 228.000,-Ft), három vagy több gyermeket nevelő család esetében a szociális vetítési alap összegének 900 %-át (256.500,-Ft).

A támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

A támogatás igénylésére 2023. december 15. napjáig van lehetőség!

A kérelem nyomtatvány – ügyfélfogadási időben – a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén beszerezhető.

Tájékoztató Kérelem Jövedelemnyilatkozat