Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete települési támogatásról és a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó előírásokról szóló 3/2015. (II. 24.) számú rendeletének 15. és 16. §-a alapján iskolakezdési és óvodakezdési támogatás adható az iskolai tanév megkezdésével járó költségek fedezésére annak az életvitelszerűen Majs községben tartózkodó kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (mely jelenleg 91.200,-Ft) nem haladja meg.

Az iskolakezdési támogatás mértéke:

a) 1-9. osztályos gyermek esetén 5.000,-Ft,
b) középiskolás gyermek esetén a 10. osztálytól 10.000,-Ft.
Az óvodakezdési támogatás mértéke 5.000,-Ft.

A támogatások igénylésére 2020. augusztus 15. és 2020. szeptember 15. közötti időben van lehetőség. A kérelem nyomtatvány – ügyfélfogadási időben – a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén beszerezhető.

Amennyiben a gyermek nem a Majsi Frey János Általános Iskolába vagy nem a Majsi Óvoda és Mini Bölcsödébe jár, a kérelemhez mellékelni kell a gyermek iskolalátogatási vagy óvodalátogatási igazolását.