Értesítjük a lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás keretében 102 m3 ingyenes tűzifa kiosztására vált jogosulttá. Tűzifa-támogatásra a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett 2019. augusztusi pályázati kiírása alapján kizárólag a szociálisan rászorult személyek jogosultak.

További infromációk az alább letölthető felhívásban.

Szociális tűzifa felhívás Nyomtatványok