Értesítjük a lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás keretében 58 m3 ingyenes tűzifa kiosztására vált jogosulttá. Tűzifa-támogatásra a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett 2020. júliusi pályázati kiírása alapján kizárólag a szociálisan rászorult személyek jogosultak.

További infromációk az alább letölthető felhívásban.

Szociális tűzifa felhívás