Tisztelt Lakosság!

Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítani szándékozik a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló 17/2004. (IX.29.) önkormányzati rendeletét. A módosításhoz kapcsolódóan elkészült a változással érintett parcellák helyszínrajza, amihez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom:

A 2. parcella tervezett bővítése:

5. sor: A meglévő sírhelytábla nyugati bővítése hagyományos sírhelyek elhelyezésére.

1,0 méteres közlekedőúttal, 2,1 m-es hellyel. A 90 cm széles sírok között 80 cm-es oldaltávolsággal együtt ez 1,7 méter tényleges szélességet jelent sírhelyenként. (Kettős sírhely kialakításakor a szélesség 1,8 + 0,8 m, összesen 2,6 m.)

6. sor: Urnasírhelyek kialakítására, „fordított” elhelyezéssel, nyugat felé min. 30 cm zöldsávval elválasztva az 5. sortól, 1,0 m széles közlekedővel.

A sírhely 1,30 m széles, 1,60 m mély. Az itt elhelyezhető urnasír mérete 50×90 cm így van lehetőség egy-egy váza illetve oldalt egy-egy ültetett növény elhelyezésére is.

(Ugyanilyen sírhelyek alakíthatók ki a parcella északi oldalán, a „fák között”. Ezek egyforma „elemei” a sírhelytábla északi lezárásának, ezek mellett lehet megnyitni a közlekedő utakat a sorok között. A fák köré 1,2×1,2 méteres ágyást építendő.

7. sor: Sírboltok kialakítására – közös úttal a 6. sorral. Hagyományos, keleti „tájolású”, 3,00 m mély és 2,5 m széles, 2 koporsó elhelyezésére alkalmas sírboltok számára.  A sírboltok között 1,0 méter oldaltávolság tartandó, így a sírhelyek mérete 3,0×3,5 m. A 4 koporsós urna helyigénye fél méterrel szélesebb a megadott 2,5 méternél.

A 7. parcella a szociális temetkezés részére volt fenntartva, de mivel annak bevezetését 2021-ig eltolták, ebbe a parcellába kerülnének áthelyezésre a 3. parcellában található régi sírkövek, melyek esetében a sírhely már régóta nem került megváltásra, vagy a hozzátartozók hozzájárulásukat adják a sírkő áthelyezéséhez. Így a jelenleg nagyrészt elhanyagolt sírkövek egységes sorokban, térkövezett járdán megközelíthetően, egymástól 40-50 cm távolságra kerülnének áthelyezésre.

Amennyiben a lakosság részéről észrevétel vagy javaslat van a rendelet módosításával kapcsolatban, azt a Képviselő-testület szívesen meghallgatja. Az észrevételt hivatali időben a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén Dr. Liebermann István aljegyzőnél vagy Pólya Krisztina polgármesternél tehetik meg, illetőleg írásban az aljegyzo@majs.hu vagy a majs@majs.hu emailcímre küldhetik el.

Tisztelettel,
Dr. Liebermann István aljegyző

Temetőbővítés helyszínrajz