Iskolánk Facebook oldala: link

Iskolánk névadója: Frey János.
Ő volt az első kezdeményezője a jelenlegi iskolaépület felépítésének, aminek szükségességét az akkori tények cáfolhatatlanul alátámasztották.
Frey János 1864. augusztus 18-án foglalta el állását Majson és az I. számú tanítói helyet töltötte be. Elemi iskoláit Dunaszekcsőn és Mohácson végezte.
1860-ban Pécsett, az akkori Tanítóképzőben: magyar és német nyelvű népiskolai oklevelet szerzett. “Tántoríthatatlan kitartás, törhetetlen buzgalom, fáradságot nem ismerő ügyszeretet jellemzik működését” — írja a plébánia története róla. Sikeres működését mind a világi, mind az egyházi hatóság elismeréssel honorálta. A magyar nyelv tanításáért több ízben jutalmat kapott.
1899-ben Darányi Ignác földművelésügyi miniszter, a gazdasági téren tartott felolvasások és gyakorlati előadások szervezéséért és tartásáért díszokmánnyal tüntette ki, melyet dr. Fehérváry Imre főispán elismerő levele kíséretében Szinkovics Károly főszolgabíró nyújtott át neki. Gyakorlatiasságát a felnőttek körében is gyümölcsöztette. A plébánia melletti területen lévő, általa létrehozott csemeteültetvényen szőlő és gyümölcsfák oltására tanította helybélieket. Tűzoltó egyletet, valamint olvasókört alapított. Fúvós és vonós hangszerekből összetevődő templomi zenekart is működtetett a községben. Zenét is szerzett, melynek kottái a család tulajdonában vannak. Nyugdíjba vonulásakor (1904. szeptember 1.) Majs község díszpolgárává, a Majsi Önkéntes Tűzoltóegylet pedig tiszteletbeli tagjává választotta.
Tanítványai és tisztelői nagy szeretettel üdvözölték. Negyvenévi széleskörű, megbecsült munkássága, valamint tiszteletreméltó érdemei elismeréséül, hálánk és köszönetünk kifejezéseként iskolánk felvette a nevét.
1993. november 1-től: Frey János Általános Iskola lett intézményünk neve. Mivel a majsi temetőben helyezték örök nyugalomra, minden évben, halottak napján, a mindenkori 8. osztály tiszteleg névadónk sírjánál.

Intézményünk bemutatása

Az intézmény székhelye szerinti megye: Baranya megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése:
Mohácsi Tankerületi Központ
OM azonosító: 027304

Hivatalos neve: Frey János Általános Iskola
Idegen nyelvű neve: János Frey Grundschule

Alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik. Az iskola egyéb feladatait a mindenkori hatályos szakmai alapdokumentum tartalmazza.
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő majsi polgároknak!

Részletes információk letöltése

Tekintse meg galériánkat

Iskola átadó 2019 Iskolás bál 2018