Nevelőtestületünk mottója:

 „Az óvodának „feltétlenül a béke szigetének kell lennie, az elkötelezetlen tudás csodálatos világának, amelyben minden kívánság kielégíttetik, s minden eleven érdeklődés spontán, játékos cselekvésben nyilvánul meg.”

( Marzello D’ Orta)

Az óvoda és mini bölcsőde önálló, Majs községi Önkormányzata által fenntartott intézmény. Elhelyezkedése kedvező az idejáró családok szempontjából, könnyen megközelíthető, hiszen Majs szívében helyezkedik el. A szülők számára vonzó az intézményünk, ahol óriási udvar áll a gyerekek rendelkezésére.

Óvodánk fogadja a sajátos nevelési igényű – mozgásszervi fogyatékos – gyermekeket az óvoda Alapító Okiratában meghatározott szakfeladat alapján a Szakértői Bizottság által kiadott szakvéleménnyel. Az óvoda Pedagógiai Programja rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos feladatokról.

Az intézményünkben dolgozó pedagógusok jól képzettek, a technikai dolgozók is rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges végzettséggel. Az dolgozók nagy része sok éve a pályán dolgozik.

Óvodánkban heti két alkalommal logopédus foglalkozik a nagycsoportos, beszédhibás gyermekekkel, valamint, szintén heti két alkalommal gyógypedagógus végez prevenciós és komplex fejlesztést az arra rászoruló gyermekeknek.

1 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal működünk, csoportjaink létszáma:

Óvodai csoport: 26 fő

Mini Bölcsődei csoport: 7 fő

Az óvoda épületét eredetileg is gyermekekkel foglalkozó intézménynek tervezték, világos csoportszobák és nagy udvar áll a gyermekek rendelkezésére. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, barátságosak, bútorzatuk megfelelő, a gyermekek kényelmét szolgálják. Felszereltségükkel sokféle tevékenységet, fejlesztési lehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. Díszítésük, dekorációjuk a gyermekek életkorához igazodik, és egyben tükrözi a csoportban dolgozók egyéniségét, ízlését is. Megtalálhatók a német nemzetiség kultúráját tükröző tárgyak, eszközök is.

Az óvodában kizárólag magyar nyelven német hagyományőrző nevelést, folytatunk. A község történelmi múltjából adódóan élnek még a hagyományok, ezek befolyásolják a mi életünket is. Lehetőségeinkhez mérten törekszünk a német nemzetiségi kultúra megismertetésére, hagyomány ápolására, az identitás tudat alakítására.

Fejlesztési elképzelések kapcsán prioritást kapott a mozgásfejlesztés, jól felszerelt tornaszobánk biztosítja a gyermekek számára az egészséges mozgást, mozgásfejlesztést, a néptáncoktatást. Középső csoporttól lehetőség van játékos Mini Manó informatikaoktatásra, ovijóga és ovifoci foglalkozásokra, valamint hitoktatásra is.

A csoportok különböző udvarrészeken levegőznek. Az udvar felszereltsége jó lehetőséget biztosít a mozgásfejlődésre. Az udvari eszközök folyamatosan bővülnek, megfelelnek az EU követelményeknek.

Intézményünkben évek óta jól működik az anyás beszoktatás, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. 

A gyermeki önérvényesítést és önállóságot maximálisan tiszteletben tartjuk, teret adunk kreatív kezdeményezéseiknek. Igyekszünk bennük kialakítani olyan alapvető viselkedési formákat, melyek az emberi együttélés folyamán nélkülözhetetlenek.

Az óvodai élet során alapozzuk meg a későbbi érvényesülés alapjait az anyanyelvi nevelést. Ezt a törekvést fogalmazzuk meg a Pedagógiai Programunkban. Napi szinten szervezünk anyanyelvi játékokat, a mesélés, bábozás, dramatizálás szerves része a mindennapi életünknek.

Óvodánk számos címet tudhat magáénak:

 „Boldog Óvoda” cím. Intézményünk a 2018/2019-es nevelési évtől csatlakozik a „Jobb Veled a Világ Alapítvány” óvodai szintű boldogságóra programjához.A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára.  Kiemelt feladatunk a 3-6 éves gyermekek korosztályában a pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeret, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaink tiszteletének erősítése.

Intézményünk a 2016/2017-es nevelési évtől elnyerte a „Zöld óvoda” címet. A program kiemelt küldetése hogy a gyermekek rendelkezzenek pozitív érzelmi kötődéssel környezetük iránt, tanulják meg védelmét, az értékek megőrzését, elsődlegesen az óvodán belüli, majd az óvodán kívüli világukban. Képesek legyenek a környezettudatos gondolkozásra, magatartásra a mindennapokban (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, újrahasznosítás), A környezetvédelem kiterjed az idősek tiszteletére, a kisebbek, gyengébbek védelmére, a felnőttek munkájának megbecsülésére. Ez a környezetvédő magatartás kialakulásának feltétele.

2018.-ban a nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével meghirdetett pályázat révén nyertük el a „Biztonságos Óvoda” címet. A program megvalósításának célja óvodásaink biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése a rendelkezésre bocsátott szakmai anyagokkal, pedagógiai programba integrálható közútiközlekedésbiztonsági, módszertani segédletekkel.

Minden tavasszal megrendezzük  a „Gyermeknapot”, mely kiemelt közösségformáló erővel bír intézményi szinten. Ezen a napon a gyermekekben, játékos formában, jó hangulatban erősítjük az összetartozás érzését is. 

Az idejáró gyermekek tartalmas, szép élményekkel gazdagodnak, ennek érdekében a nagyobbakkal kirándulunk, és az intézményben is szervezünk a gyerekek számára programokat előadásokat.

Óvodánk hagyományai:

 • Takarítási Világnap
 • Szüreti nap
 • A magyar népmese napja
 • Európai Autómentes Nap
 • Állatok Világnapja
 • Nemzetközi gyaloglónap
 • Nemzetiségi hét
 • Márton nap – őszbúcsúztató műsoros, lampionos felvonulással, vendéglátással egybekötött rendezvény
 • Mikulás-várás, titokzatos ajándékozás
 • Karácsony – hosszú adventi készülődéssel, ajándékkészítéssel, mézeskalácssütéssel, meghitt, családias hangulattal, műsorral egybekötött közös falu karácsonnyal
 • Mackóhét
 • Farsang, bolondozós farsangbúcsúztató
 • Március 15. – huszáros, toborzós játékokkal
 • Víz Világnapja
 • Húsvéti tojásfestés, ajándékkeresés
 • Föld Napja
 • Egészségnap
 • Május 1. májusfa állítás
 • Anyák napi készülődés, személyes köszöntő
 • Madarak és Fák Napja
 • Óvodai kirándulás
 • Gyermeknap – örömteli, humoros együttlét a szülőkkel
 • Ballagás – a nagy csoportos gyermekek búcsúja az óvodától
 • Környezetvédelmi Világnap
 • Csoportonként az adott napon ünnepeljük a gyermekek születésnapját.
 • Színházlátogatás

Legfőbb célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek érzelmi biztonságban, szeretetben és fejlődési ütemük figyelembe vételével, tiszteletben éljék meg nálunk mindennapjaikat. 

Hagyományainkhoz híven nyílt napot, igény szerint fogadóórákat és közös családi programokat szervezünk a családok számára. Szeretettel várjuk ismerkedésre az óvodánk iránt érdeklődő családokat!

A Majsi Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói

Tekintse meg galériánkat

Ovis bál 2019 Ovis ballagás 2019