Álláshirdetés

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7783 Majs, Kossuth Lajos utca 199.
Baranya megye, 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.
Baranya megye, 7716 Homorúd, Hársfa tér 9.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltségeken való feladatok ellátása. Állandó jelleggel 7783 Majs, Kossuth utca 199. részt vesz a képviselő-testületi üléseken, és ott a tevékenységét érintő felmerült kérdésekben állást foglal. Kapcsolatot tart és együttműködik a képviselő-testület tagjaival, bizottságaival, az önkormányzati intézményekkel és egyéb társhatóságokkal.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői feladatok helyettesítése, munkájának segítése, a jegyző által meghatározott aljegyzői és egyéb feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 19.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019 (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 231§, 84§, 85§ (2)-(6) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeiner Erika nyújt, a +36 70 580 6239 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja

 • Postai úton, a pályázatnak a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.). Kérjük a borítékon feltültetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/1335-5/2021, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző
 • Elektronikus úton Czeiner Erika részére a jegyzo@lanycsok.hu email címen keresztül
 • Személyesen: Czeiner Erika, Baranya megye, 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.