Elektronikus lakossági fórum

Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 53/2021. (VII. 27.) számú önkormányzati határozatában döntött a helyi építési szabályzatól szóló 1/2005. (II.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályozási terv módosításáról. A módosítás során a Gk-1 övezetben található 087/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/9 és 087/10 helyrajzi számú ingatlanokon megengedett lesz a technológiai szempontból indokolt esetekben eltérni a megengedett legnagyobb építménymagasság értékétől, de ez a méret a 23 métert nem haladhatja meg.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2021. december 09. napjától megindítom.

A fórum során a résztvevők Majs Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (VII. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a véleményeiket, javaslataikat elmondhatják.

Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. december 23. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a majs@majs.hu e-mail címre. A véleményezési anyag Majs község települési portálján (https://majs.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

Pólya Krisztina
polgármester

Melléklet