Elektronikus Lakossági Fórum

Majs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2021 (VI. 21.) számú önkormányzati határozatában döntött a településkép védelméről szóló 4/2019. (III. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) 1. számú mellékletének módosításáról akként, hogy kettő ingatlant érintően helyi védelem alá helyezést kezdeményeztek.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2021. november 16. napjától megindítom.

Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül, azaz 2021. december 1. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a majs@majs.hu e-mail címre. A véleményezési anyag Majs község települési portálján (https://majs.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

Pólya Krisztina
polgármester

Hirdetmény Rendelet Rendelet melléklet