Lánycsók, Kisnyárád, Majs Udvar, Homorúd Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdés ga) és gc) pontja alapján az alábbi közleményt adom ki.

Majs Községi Helyi Választási Bizottság tagjai:

Elnök: Fogl János
Elnökhelyettes: Krikler Józsefné
Tagok:

  • Geiger Jánosné
  • Dani Gábor
  • Sárdi Ferenc

Póttagok:

  • Tarlós Sebestyénné
  • Virágné Kassai Renáta

HVB határozatainak közzétételére szolgáló internetes oldal elérhetősége:

Választási hirdetmények

Czeiner Erika – HVI vezető