Álláshirdetés

Majsi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Majsi Óvoda óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7783 Majs, Ady Endre utca 63.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása, óvodapedagógus munkájának segítése, gondozási feladatok ellátása, takarítási feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, OKj-s dajkai végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, bvagy annak igénylését igazoló postai feladóvény.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázatok benyújtásának módja

  • Postai úton, a pályázatnak a Majsi Óvoda címére történő megküldésével (7783 Majs, Ady Endre utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/98 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
  • Elektronikus úton Ágh Attiláné részére a ovi@majs.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Ágh Attiláné, Baranya megye, 7783 Majs, Ady Endre utca 63.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.