Álláshirdetés

Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségére pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7783 Majs, Kossuth Lajos utca 199.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
ASP rendszer használatával pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása. Költségvetés beszámoló elkészítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Normatív állami támogatások igénylése, elszámolása. Közreműködés pályázatok elkészítésében, elszámolásában. Gazdasági statisztikák, nyilvántartások elkészítése. Adatszolgáltatások, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése, KIRA rendszer használata, és munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzatok jogszabályokban előírt költségvetési, tervezési, és gazdálkodási, valamint pénzügyi beszámoolási és könyvvezetési feladatainak ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényy rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintéző, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Költségvetési szervnél szerzett pénzügyi-számviteli – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati koírással kapcsolatosan további információt Czeiner Erika nyújt, a +36 70 580 6239 – es telefonszámon.

A pályázatok benyűjtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltsége címére történő megküldésével (7759, Lánycsók, Kossuth utca 3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/1606/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Elektronikus úton Czeiner Erika részére a jegyzo@lancsok.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Czeiner Erika, Baranya megye, 7759 Lánycsók, Kossuth utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 20.