TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00063

Pályázó neve: Majs Községi Önkormányzat
Projekt megnevezése: Majs csapadékvíz rendezése
Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00063
OP név: TOP – Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: TOP- 2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Majs
Megítélt összeg: 100 000 000.- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.
Forrás: ERFA
Projekt összköltség: 100 000 000.- HUF
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2023.03.31.

A projekt rövid leírása

Az Önkormányzat a projekt megvalósulásával szeretné megtenni a vízkár elhárításában az első lépést, mely a település leginkább veszélyeztetett területein valósulna meg.  A projekt megvalósítása során három szakaszt érintő fejlesztés valósulna meg, az alábbiak szerint:

Így a projekt célja a csapadékos időszakban, nagyvizek előfordulása esetén a vizek kártétele elleni biztonság megteremtése, a település belterületén található lakóházak, utak, hidak, árkok védelme, a balesetveszély elhárítása, valamint biztonságosabb közlekedés feltételeinek megteremtése Majson.  A projekt elmaradása esetén a természeti károk hosszútávon további jelentős költségeket indukálhatnak.

A projekt keretében a támogatásból fejlesztett, épített vagy felújított bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerek hossza 750 m.