Majs község zártkerti ingatlanainak infrastrukturális fejlesztése

Majs Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium 2019. évi, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívására /ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2019)/.

A projekt azonosító száma: 2019/5181
A támogatás összege: 9.993.430,- Ft
Az önrész összege: 0,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt befejezési dátuma: 2020. 04. 30.

A projekt rövid leírása

Az infrastrukturális fejlesztés alapvető célja a majsi zártkerti ingatlanok megközelíthetőségének biztosítása, melynek révén garantálható az ingatlanok folyamatos használata és mezőgazdasági hasznosítása. Ennek érdekében felújításra kerül – környezetbe illő módon, zúzott kővel – a Majs 0242/6 hrsz-ú út.

Emellett mintegy 330 db gyümölcsfa-csemete beszerzése történik meg a támogatás révén, melynek egy rész az Önkormányzat tulajdonát képező zártkerti ingatlanokra, másik része pedig a tulajdonosi hozzájárulást megadó zártkerti ingatlantulajdonosok ingatlanaira kerül telepítésre.