Szentháromság szobor

Majsi Szentháromság-szobor, 1923 – 2022.

A Szentháromság a keresztény katolikus hit egyik legnagyobb titka, emberi ésszel fel nem fogható. Ezért nincs is olyan illusztráció, képi megjelenítés, amely ezt közvetlenül ki tudná fejezni, csak hasonlatokkal fogalmazható meg. E szobor is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön-külön való ábrázolásával azok egységét, egylényegűségét, ezzel pedig a Végtelen Istent fejezi ki.

A településen élők közösségét a mellékszobrok tudatos megválasztása jelképezi:

  • Boromei Szent Károly templomunk védőszentje. A szegények, az elesettek segítője, a betegek támogatója.
  • Szent József a családok és a dolgozók, a munkásemberek-,
  • Szent Vendel pedig a pásztorok, állattartók és a földművesek védőszentje.

Mindezek jegyében határozta el a „Majsi Hitközség” 1923-ban, hogy Szentháromság szobrot állíttat, és azon három mellékalak legyen, Szent Károly, Szent József, és Szent Vendel. Ehhez a szükséges pénzt a község lakói közadakozásból biztosították, és Puppi János mohácsi kőfaragó munkája nyomán 1923. Szentháromság vasárnapján a szobor átadása és megáldása is megtörtént.

A II.  világháborúban a szobor nem sérült meg. Egy 1951-es fotón még épen, mindhárom mellékalakkal együtt látható, de az azt követő években Szent József és Szent Károly szobra eltűnt, feltehetőleg megsemmisült. Napjainkra csak a Szent Vendel szobor maradt meg, száz év terhétől megkopottan.

Az évek során a Szentháromság szobrot többször festették, meszelték a hívők, napjainkra azonban a szoboregyüttes felújítása vált szükségessé.

Ehhez a teljes restauráláson kívül pótolni kellett a hiányzó szobrokat is.

A felújítást Huppert László és neje végeztette el, és 2022. október 9-én Bacsmai László esperes-plébános áldotta meg.

A kivitelező a sároki székhelyű Walter Bt. Az új szobrokat és a Szent Vendel szobor felújítását Farkas Tibor kalocsai szobrász készítette.