Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kölbl György
1937-2022

a majsi Frey János Általános Iskola tanítója, az iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese 2022. február 26-án megtért Teremtőjéhez.

Munkáját akár osztálytanítóként, akár felső vagy alsó tagozatban, akár napközis nevelőként, vagy igazgatóhelyettesként mindig lelkiismeretesen, megfelelő szigorral, abszolút tekintéllyel, maximális fegyelemtartással végezte el. Hivatása mellett tevékenyen részt vállalt településünk közéletében. Fiatalabb korában sikeresen focizott, melyet mi sem jelez jobban, hogy a legendás Hock- Kölbl- Klasz gólkirálytrió tagja volt. Érzékeny lélekkel fordult a művészet, különösen a festészet felé. Évtizedeken keresztül tervezte, szervezte az alkotótáborokat, kiállításokat településünkön. Társadalmi munkájával próbálta megértetni és közelebb hozni a gyerekekhez és a felnőttekhez az ecsetkezelés sokrétűségét, a művész világát, személyiségét.

Majs Község Önkormányzata őszinte részvétet nyilvánít és vigasztalódást kíván lányának Áginak, valamint hozzátartozóinak.

Földi maradványait 2022. március 04-én 15:30 órakor a majsi temetőben római katolikus szertartás szerint helyezzük örök nyugalomra.

A család kérésére a temetésen a részvétnyilvánítások mellőzését kérjük!

Majs Község Önkormányzata