A Járási Hivatalok Hatósági Osztályához tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén – a helyi önkormányzat épületében tartott ügyfélfogadás keretében – segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.

A települési ügysegéd a Járási Hivatalok hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

a) Kormányablak hatáskörök:

 • lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása
 • lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
 • Egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése kapcsán benyújtandó iratok átvétele

b) Szociális ügyek:

 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 • ápolási díj megállapítása iránti kérelem
 • közgyógyellátás iránti kérelem
 • időskorúak járadéka iránti kérelem
 • aktív korúak ellátása
 • hadigondozott igénybejelentés
 • mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési támogatása

c) Hatósági ügyek

 • szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása
 • fogyasztóvédelmi eljárásokkal, panaszokkal kapcsolatos kérelmek
 • tájékoztatás az áldozatsegítői eljárásról
 • jogi segítségnyújtással kapcsolatos tájékoztatás
 • levegőtisztasági ügyek
 • Társasházkezelői-ingatlankezelői szolgáltatás bejelentése
 • Temetkezési szolgáltatás tevékenységének végzéséhez kérelem

d) Családtámogatási és Társadalombiztosítási ügyek

 • anyasági támogatás
 • családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
 • gyermekgondozást segítő ellátás – GYES
 • gyermeknevelési támogatás – GYET
 • TAJ kártya, európai egészségbiztosítási kártya
 • kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
 • nyugdíjbiztosítási egyszeri segély
 • egészségbiztosítási egyszeri segély
 • nyugellátás méltányosságból történő emelése

iránti kérelem átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság felé.

e) Foglalkoztatási ügyek

 • hatósági bizonyítvány iránti kérelem átvétele
 • munkaszerződés, közfoglalkoztatási szerződés és az azzal kapcsolatos bejelentés átvétele

f) Gyermekvédelmi és gyámügyi hatáskörök:

 • jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások),
 • szülői ház elhagyása iránti kérelem
 • otthonteremtési támogatás iránti kérelem
 • gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
 • gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele

g) Egyéb ügykörök:

 • Járási Hivatalok hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása
 • Egyéb, beadványok, hiánypótlások átvétele (bármely folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan),
 • Írásbeli panaszok átvétele

h) Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó ügyek:

 • ügyfélkapu regisztráció
 • tájékoztatás nyújtása cégkapuról- tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről (e-papír, RNY, RKTA

Ügysegéd elérhetőségek:

Zöldág László

Tel: +3670 492 3170

Cím:7783 Majs, Kossuth utca 199.
E-mail mohacs.hatosag@baranya.gov.hu

Telefon:
ügyfélfogadási időben:
+36 (69) 380-101
ügyfélfogadási időn kívül:
+36 (69) 795-230; +36 (69) 795-231; +36 (69) 795-237

Fax:
+ 36 (69) 795-004

Félfogadás:
Kedd 9:40-10:30

Főbb ügytípusok:
ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, közgyógyellátás, hadigondozotti ügyek

Településünkön is elindult a kormányablak busz szolgáltatás, amely egy kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált ügyfélszolgálat. Több, mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. A kormányablak buszban lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. Az elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a kormányablakokban van lehetőség. A busz akadálymentesített. A kormányablak buszon bankkártyával történő fizetés biztosított.