Információk a Jelentkezők részére

Program részletei:

 • A Magyar Honvédség MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár Lynx-zászlóalj – Hódmezővársárhely 2023. szeptember 11-ei hatállyal megalakul.
 • A Lynx-zászlóalj üres legénységi beosztásaiba, valamint a programban történő részvételre az a polgári személy jelentkezhet, aki a szerződéses szolgálati viszony létesítésével vállalja a szerződéses katonai szolgálatot.
 • A programban résztvevő hivatásos és szerződéses állományú katona megemelt összegű illetményre jogosult kezdő legénységi beosztás esetén a minimális emelt összegű illetmény mértéke bruttó 737.000 Ft
 • Bevonultatás tervezett időpontja: 2023. szeptember 11.
 • Bevonultatás tervezett helyszíne: MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár
 •  Kiképzés időtartama: 6+2 hét.
 • Szükséges dokumentumok:
  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Adóazonosító jel kártya
  • a legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat,
  • feddhetetlen erkölcsi bizonyítvány
 • Bevonulás napján egyszerűsített orvosi vizsgálat kerül végrehajtásra a helyszínen – a fizikai alkalmassági vizsgálat 2 héten belül kerül végrehajtásra
 • A legénységi (lövész) beosztásokba kerülő személyekkel szemben támasztott kompetenciák:

a) Személyes kompetenciák:

aa) fegyelmezettség,
ab) pszichés- és fizikai terhelhetőség,
ac) megbízhatóság,
ad) alkalmazkodóképesség,
ae) kötelességtudat,
af) állóképesség.

b) Kognitív kompetenciák:
ba) legalább érettségi végzettség bizonyos beosztásokba,
bb) fegyverek iránti érdeklődés,
bc) az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége.
bd) bizonyos beosztásokba jogosítvány
a) kommendáns („A” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
b) gépkocsivezető („B” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
c) gépkocsivezető („C” kategóriás gépjármű vezetői engedély)
d) gépkocsivezető („E” kategóriás gépjármű vezetői engedély)

c) Szociális kompetenciák:
ca) csoportban tevékenykedés, együttműködés,
cb) lojalitás,
cc) parancsok, utasítások megértése és végrehajtásának képessége.

A Lynx-programba jelentkezők a világ egyik legmodernebb harcjárművének kezelésére lesznek kiképezve. A szolgálatból eredő fizikai követelmények, kiképzések, az állandó készenlét, a modern haditechnikai eszközök kezeléséből adódó felelősség anyagi elismerését fejezi ki a bruttó 737 ezer forintos alapilletmény.

A 2023. szeptember 11-én kezdődő alapkiképzésen, a Lynx program keretében bevonuló legénységi állomány részére az alábbi lehetőségeket tudja biztosítani a kiképzést is végző MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár:

 • Elhelyezés három legénységi épületben, frissen festett 6-10 fős elhelyezési körletekben.
 • Vizesblokkok elhelyezési szintenként biztosítva (nők és férfiak részére külön-külön).
 • Elhelyezési szintenként teakonyha használata.
 • KANTIN szolgáltatás biztosított.
 • Beltéri konditerem, sportcsarnok használata.
 • Kültéri sportkomplexum használati lehetősége (futópálya, tornakert).

Kiképzési foglalkozások során az alábbiakban feltüntetett munkarendre számíthatnak a jelentkezők:

 • Heti szolgálatteljesítési idő: maximum heti 70 óra.
 • Napi szolgálatteljesítési idő: hétfőtől-csütörtökig 06:00-18:00, pénteken 06:00-16:00.
 • Körletelhagyás: hétvégente (péntek 16:00-tól legkésőbb hétfő 06:00-ig).

LYNX Harcos pilot program – alapkiképzés és lövész alapozó felkészítés

A LYNX Harcos program alapkiképzés és a lövész alapozó felkészítés 3 fő részből áll: 5 hét Alapkiképzés, 1 hét Ügyintézési hét, 2 hét Lövész alapozó felkészítés.

Az alapkiképzés fokozatosság elvére felépített fizikai felkészítésből, elméleti és nagyrészt gyakorlati foglalkozásból áll. Az alapkiképzés során megismerik többek között a katonai élet szabályait, a terep jellemzőit, a harcászati ismereteket és a rendszeresített egyéni fegyverek kezelését.

Az alapkiképzés befejezését követően a kiképzendő állomány egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesz részt, amely általános egészségügyi vizsgálatból, pszichikai vizsgálatból, illetve fizikai alkalmassági felmérésből áll (3200 méter futást, felülést és fekvőtámaszt tartalmaz, az utóbbi kettő végrehajtására 2-2 perc áll rendelkezésre).

A Lövész alapozó felkészítés során megismerik további fegyverek kezelését és bővítik a harcászati ismereteiket.

A célalakulatnál „bentlakásos” alapkiképzés kerül végrehajtásra, a hétvégén az alapkiképzést végrehajtók otthonukba távozhatnak.

A kiképzés során nyilvános ünnepélyes katonai eskü kerül végrehajtásra.

Jelentkezés:

Pécs, Kisfaludy Sándor utca 5.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 08:00 – 15:30, Péntek 08:00-12:00
Telefon: +36 72 513 900
E-mail: baranya.toborzo@mil.hu
https://iranyasereg.hu/lynx/