Meghívó

Felhívom a Tisztelt Lakosságot és a Partneri Szerveket, hogy a településünk észak-nyugati részét érintő térségi kerékpárút megépülése kapcsán a hatályos településrendezési eszközeink módosítását véleményezésre bocsátjuk.

A tervkészítés célja: a Bóly-Nagynyárád -Sátorhely-56. számú főútvonalat érintő térségi kerékpárút megvalósításához szükséges építési szabályok megteremtése.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet 65. § (4) szerint a partner véleményének megismerése céljából – a 66. § (1) bekezdése szerinti feltöltéssel egyidejűleg, de az E-TÉR felületen kívül – az önkormányzat polgármestere lakossági fórumot hív össze, amelynek meghívóját az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen közzéteszi, egyúttal gondoskodik arról, hogy az elkészült tervdokumentáció az önkormányzati hivatalban megtekinthető legyen. A lakossági fórum meghívóját annak időpontja előtt legalább 5 nappal közzé kell tenni.

A partner az észrevételét és javaslatát

  • a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumon szóban adja elő, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvbe foglalnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre,
  • a (4) bekezdés szerinti lakossági fórumot követő 5 napon belül írásban teszi meg, amelyet a lakossági fórumról készült jegyzőkönyvhöz csatolnak, és az észrevételt, javaslatot az önkormányzat feltölti az E-TÉR felületre, vagy
  • közvetlenül az E-TÉR felületre tölti fel.

A tervek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban.

A terveket bemutató partnerségi fórum időpontja: 2023. február 8. 8:30 óra
helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Megtisztelő jelenlétükre számítunk!