Felhívás

Értesítjük a lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás keretében 56 m3 ingyenes tűzifa kiosztására vált jogosulttá. Tűzifa-támogatásra a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett 2021. júliusi pályázati kiírása alapján kizárólag a szociálisan rászorult személyek jogosultak. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni a mellékelt nyomtatványon.

További információk az alább letölthető felhívásban.

Szociális tüzifa felhívás Szociális tüzifa kérelem