Szociális tüzifa

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Majs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás keretében 73 m3 ingyenes tűzifa kiosztására vált jogosulttá. Tűzifa-támogatásra a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására meghirdetett 2023. évi pályázati kiírása alapján kizárólag a szociálisan rászorult személyek jogosultak.  

A jogosultság részletes feltételeit a 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelet tartalmazza, amely a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal MajsiKirendeltsége hirdetőtábláján megtekinthető.

A jogosultság alapfeltételei:

  • a juttatás kizárólag kérelem alapján adható, a kérelemhez csatolni kell rendszeres jövedelem esetén a havi jövedelemigazolást (nyugdíjszelvényt, keresetigazolást, családi pótlékot, nem rendszeres jövedelem és vállalkozásból származó jövedelem esetén az előző 12 hó havi átlagáról szóló igazolást)
  • háztartásonként csak egy fő jogosult kérelmezni
  • szociálisan rászorult, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 270 %-át (76.950,-Ft), egyedül élő esetén 290%-át (82.650,-Ft)
  • a rendeletben felsorolt rászorultak, és a települési lakásfenntartási támogatásban részesülők az elbírálásnál előnyt élveznek
  • a juttatás csak a 73 m3 mennyiség keret erejéig adható.

A kérelem a rendelet mellékletét képező nyomtatványon igényelhető, amely a Közös Hivatalban rendelkezésre áll.

A kérelem csak szabályosan kitöltve és a kötelező mellékletekkel együtt érvényes!

A kérelem benyújtásának határideje: 2023. december 8. (péntek)!

A hiányosan benyújtott kérelmekre a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltsége 5 napos határidő tűzésével egy alkalommal hiánypótlási felhívást küld. Amennyiben a hiánypótlást a kérelmező a megadott határidőn belül teljes körűen nem teljesíti, a kérelmet el kell utasítani. Kérelem benyújtásának helye: Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltsége

Szociális tüzifa felhívás – 2023 Szociális tüzifa igénylő lap – 2023