Felhívás Majs község közigazgatási területén való ebösszeírásra

Tisztelt Majsi Ebtartók!

Majs község közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2022. december 1. – 2022. december 15. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni – mely átvehető ügyfélfogadási időben a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról – és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

  • a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségén Majs, Kossuth L. u. 199. szám alatt Mózes Erika ügyintézőnek leadva
  • postai úton a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltsége (7783 Majs, Kossuth L. u. 199.) címére beküldve,
  • aláírást követően szkennelve az aljegyzo@majs.hu email címre beküldve,
  • a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett gyűjtőládába leadva.

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:

  • A korábbi ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!
  • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján – minimum 30.000 forint pénzbírság.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy:

  • A négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani.
  • Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni!

Kérem, hogy amennyiben a kutyájuk érvényes transzponderrel, oltással nem rendelkezik, ezeket a bejelentőlap kitöltése előtt pótolni szíveskedjenek!

Ebösszeíró adatlap