Temető rendjének fenntartásáról

A temető rendjének és rendezettségének kialakítása érdekében az elmúlt években Majs Község Önkormányzata és a település lakói is sokat tettek. A kialakított rendezettség megőrzése és fokozása közös érdekünk.  Ennek érdekében kérjük a következő szabályok betartását:

  • Sírhelyeket váltani csak a rendeletben meghatározott parcellákban lehet. Az 1. számú parcellába kizárólag síremlék nélküli temetés engedélyezett. A temetőben új sírhely táblákat alakítottunk ki az urnás és a koporsós temetkezés számára.  Az előkészített nyughelyek a Polgármesteri Hivatalban megválthatók.
  • Síremlék megépítése vagy átalakítása előtt kérjük egyeztessen a hivatal munkatársával! Kollégánk pontos információt ad a sírhely hosszáról, szélességéről és magasságáról. Ezen adatokat a temetőben is szükséges egyeztetni, a sírhelyet kijelölni! Az eltérő méretek ugyanis akadályozzák a közlekedést a koporsó- és koszorúvivők, a szomszédos nyughelyeket gondozók számára.
  • Mielőtt a temetőben bármilyen felújítást, építkezést vagy bontást elkezdenek, azt legalább két nappal korábban a Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni. A temetőbe építőanyagot csak engedéllyel lehet bevinni!
  • A munka befejezését ugyanígy szükséges a hivatalban jelezni. Kollégánk a helyszínen győződik meg arról, hogy a temetőben építési törmelék nem maradt. A törmeléket a bólyi hulladékudvarban lehet díjmentesen lerakni. A rend és a tisztaság fenntartása a temetőben közös érdekünk.
  • A temetőben két helyen lehet földet lerakni, illetve azokról a helyekről lehet földet elszállítani a sírhelyek feltöltéséhez. Kérjük más helyen ne halmozzanak fel földhalmokat, hiszen azok megnehezítik a fűkaszálást, a parkgondozást a temetőben.

A leírtakat Majs Község Képviselő testülete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendeletében foglalta össze, szabályozta jogi keretekben, amely településünk honlapján a következő linken érhető el: link 

A szabályzatot településünk honlapján, valamint a hirdető táblákon is elérhetik, olvashatják. Fontos, hogy a temetőre vonatkozó szabályozást a környékbeli sírkövesek is ismerjék, így azt részükre is elküldtük, kérve tőlük is a jogkövető magatartás biztosítását. 

Több év munkájával egy olyan rendezett és gondozott temetőt tudtunk kialakítani, amelyre mi majsiak méltán lehetünk büszkék, a környékbeliek pedig elismeréssel szólnak róla. Munkánk eredményének megőrzése mindannyiunk feladata és érdeke. Kérjük tartsuk be a szabályokat közösen, óvjuk, védjük értékeinket!

Pólya Krisztina
– polgármester