NEMZ-N-20-0156

Az 1880-as évek és 1913 között mintegy 2 millió ember vándorolt ki Magyarországról Amerikába, így 1913-ban Majsról is többen menekültek el a szegénység elől.  A kivándoroltak mintegy kétharmada férfi volt, főként mezőgazdasági munkával foglalkozó, nincstelen napszámos.  A gazdasági kivándorlás egyik jellegzetessége, hogy az emberek nem a végleges letelepedés szándékával indultak el. Külföldi tartózkodásukat átmenetinek tekintették és az ott gyűjtött pénzzel hazai gazdasági helyzetükön akartak javítani.  Rendszeresen küldtek pénzt az otthon maradt családtagoknak. Az Amerikából küldött pénzből valamint majsi családok adományaiból, az ő emlékükre épült meg 1937-ben a Halastó felett a Kereszt, amelyet a majsiak  azóta is „Amerikai kereszt”-nek neveznek.

A kereszt felújítását, környezetének rendezését a Majsi Magyar- Német Kulturális Egyesület részben  a Miniszterelnökség pályázati támogatásából végezte el.

Felújítás előtt
Felújítás előtt
Felújítás után
Felújítás után