Az elmúlt években pályázati támogatásból egy több lépcsős munkába kezdtünk. A településünkön található Útikereszteket-amelyeknek mindegyikének üzenete van még ma is számunkra- kezdtük felújítani lépésről- lépésre: a három keresztet a temetőben, az amerikai keresztet, a Theresien keresztet a Wald pincénél, a Volk keresztet a domb alján. Aprólékos, sok gondoskodást igénylő munkát végeztünk, melynek egy újabb állomásán megállva, azt lehet mondani, gondoskodtunk a ránk hagyott örökségről.

Tettük ezt egy olyan korban, amely nem arról híres, hogy akár keresztet állíttattna, akár arról sem, hogy felelősen gondolkodna az elődeink által ránk hagyományozott örökségről.

Amikor örökségről beszélünk, akarva akaratlanul is az evangéliumi talentumokról szóló példázat juthat eszünkbe., mely szerint a ránk bízott vagyont kamatoztatni kell.

Az elmúlt évben nagy munkába fogtunk, rendeztük az Öregtemetőt, kialakítottuk a Kegyeleti Sírkertet. Ennek végrehajtásához mindenki hozzátette a saját talentumait, a legtöbbet, amit adhatott, így közösen tudtuk azokat kamatoztatni, és ma elszámolni velük: Huppert Lászlóval közösen megterveztük, biztosítottuk a forrásokat, és irányításunkkal, sokak közreműködésével megépítettük a Kegyeleti Sírkertet. Azonban egy munkában nem csak a teljesítmény a fontos, hanem a bizalom. Ahhoz, hogy mindezt elérjük, hogy egymás talentumait erősítve, és egymást szeretve  megvalósítsuk -bizalom kellett. Nem féltünk, nem aggódtunk. Bíztunk abban, hogy céljainkat el merjük érni.

Így a Kegyeleti Sírkert sarkán ma a megpályázott- és támogatott- kereszt helyén jelentős magántámogatással kiegészítve egy Jézus szobor áll: Jézusom bízom Benned- felirattal.

Az evangéliumi történet végén a jól teljesítők büszkén mutatják az elért eredményt. Úgy gondolom méltán lehetünk büszkék arra, amit közösen alkottunk, együtt örülhetünk az elért eredménynek, és ez a büszkeség adhat nekünk kedvet, és önbizalmat az újabb lépéshez, a következő közös munkához.

A szobor állítattásához, valamint az ünnepélyes megszenteléshez ezúton mond köszönetet a Majsi Német Önkormányzat első sorban Huppert Lászlónak, Englenderné Hock Ibolyának,  Dr. Hargitai Jánosnak, Bacsmai Lászlónak, Schmidt Zoltánnak, a Harmónia Énekegyüttesnek, Hahner Máténak, Máy Péternek, a Majsi ovisoknak és az óvoda dolgozóinak, az MTKT Idősek Klubja Majs dolgozóinak, Miháli Katalinnak és Hohmann Zoltánnak,  a közfoglalkoztatottaknak és megannyi kedves segítőnek településünkről. Köszönjük szépen!