A Közalapítványt Majs Község Képviselő testülete 1989-ben alapította.

Az Alapító okirata alapján Majs Községhez kapcsolódó feladatokat lát el, tevékenységével a Község fejlődését segíti elő.

Az alapító okiratban megfogalmazott céljai a következők:

 • az egészségügyi intézmények felszereltségének javítása
 • a nemzeti és nemzetiségi hagyományok megőrzése
 • az alapfokú oktatás működési feltételeinek javítása, színvonalának emelése
 • a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása
 • külföldi partnerkapcsolatok ápolásának támogatása
 • közterületek szépítése köztéri szobrok, művészi értékű létesítmények telepítése műemlékek, templomok felújítása, karbantartása stb.

Számos, a településen megvalósuló fejlesztést, kulturális rendezvényt támogatott az elmúlt években Majs Község Fejlődéséért Közalapítvány.

A Közalapítvány működtetését 5 fős kuratórium végzi.

 • Dr. Péter János – a kuratórium elnöke
 • Dr. Nagy Klára
 • Hauck János
 • Nagy István
 • Erősné Varga Piroska

A Közalapítvány a működési költségeinek fedezetét pályázatokból, befolyt tagdíjból, magánszemélyek adományaiból és egyéb támogatásokból biztosítja.

Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Ön is felajánlásával, illetve személyi jövedelemadójának 1 %-val alapítványunk működését!

Közalapítványunk adószáma: 18306992-1-02
Számlaszáma: 50100064-12000265